Termeni și condiții

Bine ați venit la AdSociety. Website-ul AdSociety este deținut, operat și distribuit de către S.C. DoAds S.R.L.  (menționată în acești Termeni de serviciu ca „AdSociety” sau „noi”). Prin accesarea oricărei părți a Serviciului, sunteți de acord cu termenii și condițiile descrise mai jos (acești „Termeni și condiții”), termenii și condițiile politicii noastre de confidențialitate („Politica de confidențialitate”) și orice alte notificări legale publicate de noi (colectiv, „Documentele de guvernare”). Dacă nu sunteți de acord cu niciunul dintre acești termeni, nu ar trebui să utilizați Serviciul. Acești Termeni și condiții se aplică tuturor utilizatorilor, inclusiv utilizatorilor care vizualizează pur și simplu conținutul disponibil prin intermediul Serviciului și utilizatorilor care s-au înregistrat ca membri ai AdSociety.

Putem, la discreția noastră, sa modificăm în orice moment acești Termeni și condiții. Accesând Serviciul în orice moment după aceste modificări, sunteți de acord cu aceste modificări. Acești Termeni si conditii au fost actualizati ultima dată la 10 octombrie 2020.

Descrierea serviciului

Serviciul AdSociety permite utilizatorilor să acceseze platforma de utilizator “AdSociety”, acces in grupul privat de Facebook “AdSociety” precum si prezenta live la intalnirile de tip webinar organizate pe grup. Ne rezervăm dreptul de a refuza furnizarea Serviciului oricărei persoane din orice motiv și / sau de a întrerupe Serviciul în întregime sau parțial în orice moment, cu sau fără înștiințare in prealabil.

Drepturi de autor, licențe

Întregul conținut al Serviciului este protejat de legislația internațională privind drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate. Proprietarii drepturilor de autor și mărcile comerciale sunt AdSociety, filialele sale și / sau alți terți licențiatori. CONTINUTUL NU POATE FI MODIFICAT, COPIAT, REPRODUS, REPUBLICAT, POSTAT, TRANSMIS SAU DISTRIBUIT, ÎN NICI UN MOD. Puteți  accesa continutul numai pentru propria utilizare, necomercială, cu condiția să nu partajati materiale cu oricine altcineva care nu a cumpărat o licență pentru acel material.

Nu puteți utiliza roboți, spiders sau instrumente de extragere a datelor, colectare de date sau instrumente de extracție sau procese manuale pentru a colecta, aduna sau copia conținut sau date legate de acest serviciu într-o manieră neautorizată de către AdSociety în scris. Nu vă puteți angaja în practici de “scrapping” sau orice altă practică sau activitate al cărei scop este obținerea de liste de utilizatori, porțiuni ale unei baze de date sau alte liste sau informații de la Serviciu, în orice mod și orice cantități neautorizate de către AdSociety în scris. Nu puteți utiliza meta tag-uri sau orice alt „text ascuns” care utilizează numele sau mărcile “AdSociety” fără acordul scris scris al “AdSociety”.

Termeni de utilizare a contului AdSociety

Următorii termeni se aplică utilizării Serviciului și oricărui cont pe care îl puteți deschide sau încercați să îl deschideți prin intermediul Serviciului:

 • Ultilizatorii declara pe propria raspundere ca au cel puțin 18 ani. Dacă nu aveți vârsta minima nu puteți, în niciun caz sau din orice motiv, să utilizați Serviciul.
 • Nu sunt permise conturile înregistrate prin „roboți” sau prin alte metode automate.
 • Sunteți responsabil pentru menținerea securității contului și a parolei. AdSociety nu va fi responsabil pentru nicio pierdere sau pagubă din nerespectarea acestei obligații de securitate.

Modificarea tarifelor

Ne rezervăm dreptul de a ajusta prețurile pentru serviciile noastre sau pentru orice componente ale acestuia în orice mod și în orice moment. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în acești Termeni de utilizare, orice modificare a prețului serviciului dvs. va produce efect după notificarea prin e-mail. Modificările nu se aplica taxelor plătite sau serviciilor gratuite folosite înainte de ora schimbării.

Reguli pentru toți utilizatorii

Când accesați conținutul de pe Site, fie ca vizitator, fie ca utilizator înregistrat, sunteți de acord cu următoarele reguli:

 • Veți accepta toți termenii și condițiile, inclusiv politica de anulare detaliată în Serviciu atunci când acceptați să vă înscrieți pe AdSociety.
 • Puteți accesa conținut numai pentru informațiile dvs. și pentru uz personal.
 • Nu veți copia materiale sau tehnici în scopuri proprii.
 • AdSociety își rezervă dreptul de a vă șterge sau suspenda contul în cazul în care violați oricare dintre regulile noastre sau în orice moment și din orice motiv.

Taxe de membru

 • Nu se oferă rambursări pentru taxele de membru sau orice alte taxe colectate de către Serviciu.
 • Taxele pentru membru sau orice altă parte a Serviciului pot fi modificate în orice moment, fără notificare prealabilă.

Facturare recurentă

Taxa de membru va fi facturată la începutul porțiunii de plată a abonamentului dvs. și în fiecare lună după aceea până când vă anulați calitatea de membru. Vă facturăm automat în fiecare lună în ziua calendaristică corespunzătoare începerii abonamentului dvs. Ne rezervăm dreptul de a modifica calendarul facturării noastre, în special, după cum este indicat mai jos, dacă plata dumneavoastră nu a fost efectuata cu succes. În cazul în care abonamentul dvs. a început într-o zi care nu este cuprinsă într-o anumită lună, putem emite următoarea factura într-o zi din luna aplicabilă sau în altă zi pe care o considerăm adecvată. De exemplu, dacă ați început abonamentul sau ați devenit membru plătitor pe 31 martie, următoarea dată a plății este probabil 30 aprilie, iar metoda dvs. de plată ar fi facturată în acea dată.

Politica de ramburs

Plățile sunt nerambursabile și nu există rambursări pentru perioadele parțial utilizate. După orice anulare, veți continua să aveți beneficiile Abonamentului dvs. AdSociety până la sfârșitul perioadei de facturare curente.

Anulări

Puteți anula calitatea de membru AdSociety oricând, din orice motiv. Pentru a anula abonamentul recurent, accesați setările de plată din profilul contului dvs. AdSociety situat la https://adsociety.ro/contul-meu/payment-methods. Dacă ați anulat calitatea de membru AdSociety, veți pierde accesul la toate funcțiile și cursurile de membru la care v-ați înscris în timpul abonamentului dvs. AdSociety la sfârșitul perioadei de facturare. Dacă alegeți să vă înregistrați ca membru plătitor, data de facturare se va reseta la ziua în care ați plătit.

Drepturile AdSociety

AdSociety își rezervă aceste drepturi:

 • Putem face modificări la site-ul și serviciile AdSociety fără notificare.
 • Avem dreptul de a revoca calitatea de membru, închide contul, refuza plata sau orice alta afiliere cu Serviciul în orice moment și din orice motiv. Ne putem schimba criteriile de eligibilitate în orice moment. 
 • Vom coopera pe deplin cu autoritățile în investigarea unor activități suspecte.
 • Avem dreptul de a anula, întrerupe, elimina sau suspenda orice curs sau activitate în grupul premium.

AdSociety nu răspunde pentru niciun fel de daune ca urmare a oricăreia dintre aceste acțiuni.

Diverse 

Serviciul și toate materialele incluse în acestea sunt furnizate în mod „așa cum este” Fără a limita cele de mai sus, nu garantăm că 

(a) serviciul și materialele vor îndeplini cerințele dvs. 

(b) serviciul și materialele vor fi neîntrerupte, în timp util, sigur sau fără erori, 

(c) rezultatele care pot fi obținute din utilizarea serviciului sau a materialelor vor fi eficiente, exacte sau de încredere sau 

(d) calitatea oricărui curs / webinar la care participați prin intermediul serviciului sau a oricăror alte produse, servicii sau informații achiziționate sau obținute de dvs. de la serviciul de la noi sau afiliații noștri va răspunde așteptărilor dvs. sau va fi lipsit de greșeli, erori sau defecte.

Serviciul ar putea include greșeli tehnice sau de altă natură, inexactități sau erori tipografice. Putem face modificări ale serviciului și ale oricărui conținut sau caracteristici incluse în acesta, inclusiv prețurile și regulile de acces pentru orice funcționalitate, în orice moment, fără notificare prealabilă. Conținutul inclus în serviciu poate fi depășit și nu ne angajăm să actualizăm acest conținut.

Înțelegeți și sunteți de acord că întreruperile temporare ale Serviciului pot apărea ca evenimente normale. Înțelegeți și sunteți de acord că nu avem control asupra rețelelor terțe pe care le puteți accesa în timpul utilizării Serviciului și, prin urmare, întârzierile și perturbarea altor transmisii de rețea sunt complet dincolo de controlul nostru.

Înțelegeți și sunteți de acord că Serviciul este furnizat „asa cum este” și că nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru actualitatea, ștergerea, livrarea greșită sau eșecul în stocarea oricărei setări de comunicare sau personalizare a utilizatorilor.

Limitarea răspunderii

În niciun caz, noi sau oricare altă parte AdSociety nu vom fi răspunzători față de dvs. sau de orice terț pentru orice daune speciale, punitive, incidentale, indirecte sau consecințe de orice fel, sau pentru orice daune, inclusiv însă fără limitare la cele care rezultă din pierderea de utilizare, date sau profituri, indiferent dacă am fost sau nu informați despre posibilitatea unor astfel de daune și cu privire la orice teorie a răspunderii care rezultă din sau în legătură cu utilizarea serviciului sau a oricărui site web la care face referire sau de care este legat serviciul .

Acești Termeni și condiții, împreună cu Politica de confidențialitate și celelalte documente, constituie întregul acord dintre dvs. și AdSociety privind Serviciul și serviciile furnizate de AdSociety. În cazul în care o prevedere a unui astfel de document este considerată nulă de o instanță competentă, nulitatea acestei dispoziții nu afectează valabilitatea dispozițiilor rămase ale acesteia, care rămân în vigoare și efect. Comunicarile între AdSociety și dvs. se vor face in format electronic. Sunteți de acord că orice comunicare electronică între AdSociety și dvs. satisface orice cerințe legale.

Orice drepturi ale AdSociety care nu sunt detaliate aici în mod expres sunt rezervate.